Elvytyksen ja ensiavun oppimisen tärkeys

Ajantasaiset elvytys- ja ensiaputaidot voivat pelastaa läheisesi tai työkaverisi hengen. Elvytyksellä tarkoitetaan usein painelu-puhalluselvytystä, jolla pyritään ylläpitämään hengitystä ja turvaamaan kudosten hapensaanti ylläpitämällä verenkiertoa. Elvytyksellä voidaan viitata myös esimerkiksi sydänhierontaan. Ensiavulla taas tarkoitetaan kaikkea apua, joka annetaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa, ja joilla lisätään uhrin mahdollisuuksia selviytyä tai vähentää tälle aiheutunutta vahinkoa. Ensiaputaidot ovat kansalaistaito, joka kaikkien pitäisi hallita – aina paikalla ei ole lääketieteen ammattilaista, joka voisi ottaa tilanteen haltuunsa. Pelastuslaki ja tieliikennelaki velvoittavat jokaista auttamaan taitojensa mukaan hätään joutunutta. Hätätilanteessa ihminen voi herkästi lamaantua, minkä vuoksi on erityisen tärkeää, että ensiaputaidot on opittu hyvin, ja tarpeelliset välineet ovat helposti saatavilla.

Elvytys- tai ensiaputilanne saapuvat odottamatta

Kukaan meistä ei herää aamulla ajatellen joutuvansa tänään onnettomuustilanteeseen tai todistamaan läheltä sairauskohtausta. Silti useimmat meistä ovat joskus nähneet tilanteen, jossa auto on rypistynyt tienlaitaan tai ihminen makaa maassa julkisella paikalla. Jollain kerralla ensiavun tai elvytyksen tarpeessa voi olla läheisesi tai työkaverisi tai saatat muuten vain olla ensimmäinen ihminen, joka havaitsee avuntarpeen. Tällöin on hyvä, että sinulla on mielessäsi sopiva toimintamalli ja tiedät, missä tarvittavat välineet ovat. Toimintamalleissa ja välineissä on joitain joista valita riippuen taidoistasi ja käsillä olevista välineistä. Esimerkiksi työpaikalla tai julkisella paikalla näkyvästi sijoitettu defibrillaattori eli sydämenkäynnistäjä voi pelastaa hengen. Defibrillaattorin ja muiden ensiapuvälineiden sijainti tulisi aina merkitä selvästi.

Tärkeintä on pysyä rauhallisena

Riippumatta taidoistasi, on aina tärkeää pysyä rauhallisena. Mikäli sinulla ei ole erityisiä ensiaputaitoja tai välineistöä, tee voitavasi. On tärkeää soittaa hätänumeroon 112 ja muistaa vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin rauhallisesti. Päivystäjä kysyy jokaista asiaa hyvästä syystä, vaikka hätätilanteessa kysymykset voivat hermostuttaa. Myös hätätilanteen uhria on hyvä rauhoittaa parhaansa mukaan. Omaa mielenrauhaa lisää, kun tuntee yleisimmät ensiaputaidot ja on tietoinen siitä, missä ensiapu- ja elvytysvälineet omalla työpaikalla tai kotona sijaitsevat, ja miten niitä käytetään. Näkyvälle paikalle ripustetut opasteet ja ohjeet auttavat pitämään pään kylmänä silloinkin, kun tilanne on haastava. Näin et joudu käyttämään kallisarvoista aikaa oikeiden toimintatapojen muistelemiseen. Hätätilanteeseen kannattaa siis varautua jo ennalta – itse tilanteen ollessa päällä on myöhäistä.