Miten lepo ja unen määrä vaikuttavat terveyteen?

Kun ajattelemme omaa terveyttämme ja painonhallintaamme, mietimme hyvin harvoin, miten paljon lepo ja unen määrä vaikuttavat siihen. Esimerkiksi kestävyysurheilulla on merkittävä tehtävä terveyden ylläpidossa ja painonhallinnassa. Kerromme tästä enemmän artikkelissa, jonka voit lukea täältä. Liika rasittuminen kuitenkin kuluttaa meitä liikaa ja voi aiheuttaa painonnousua. Sopiva määrä rasitusta ja lepoa vaikuttaa kuitenkin positiivisesti terveytemme lisäksi myös painonhallintaan.Lepo ja palautuminen eivät kaikkien kohdalla kuitenkaan luonnistu niin helposti kuin mitä äkkiseltään voisi kuvitella. Ihmisen palautumista rasituksesta häiritsevät esimerkiksi huonot työaikajärjestelyt ja työstä johtuva stressi. Ihmisen univaje vaikuttaa negatiivisesti ihmisen tarkkaavaisuuteen, muistamiseen, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan. Ihminen on sitä alttiimpi univajeen haittavaikutuksille, mitä useampia stressiä aiheuttavia tekijöitä hänellä on elämässään samanaikaisesti. Pelkästään nukkuminen ei riitä hyvään palautumiseen. Sen sijaan riittävä palautuminen edellyttää myös vaihtelua ja mielekkyyttä ihmisen sosiaalisessa elämässä. Viime vuosina ihmiset ovat alkaneet käyttää vapaa-aikaansa eri tavoin kuin ennen.Sosiaalisiin suhteisiin käytetään vähemmän aikaa, ja eri viestimien ja verkon äärellä vietetty aika on lisääntynyt. Vapaa-ajan käyttö on muuttunut epäterveellisemmäksi, mikä on huolestuttavaa myös painonhallinnan näkökulmasta. Jatkunut univaje lisää tutkimusten mukaan sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, painonnousun ja kokonaiskuolleisuuden riskiä. Keskimittainen aikuisen unentarve on 7–8 tuntia, mutta aika vaihtelee yksilöllisesti. Jokaisen painonhallinnastaan kiinnostuneen olisikin tärkeää löytää itselle sopiva yöunen mitta. Riittävän pitkä yöuni on siis terveyden ja painonhallinnan näkökulmasta yhtä tärkeä asia kuin terveellinen ruokavalio ja aktiiviset elämäntavat.