Minkälaisia asioita terveydestä on hyvä oppia?

Terveystieto, oman ja muiden terveyden ja hyvinvoinnin arviointi perustasolla on jokaiselle tärkeää tietoa. Vaikka varsinaiset tarkat terveyttä koskevat arvioinnit on syytä jättää terveysalan ammattilaisille, on jokaisen hyvä tietää terveydestä vähintäänkin perusasioita, kuten esimerkiksi osata tunnistaa milloin ihminen on avun tarpeessa, tunnistaa terveellinen ja epäterveellinen ruoka ja tietää miten omaa tai muiden terveyttä voi edistää.Ensiaputaidot kuuluvat jokaisen perustaitoihin, ja laissakin on määritetty auttamisvelvollisuus, jos näkee avuntarpeessa olevan ihmisen. Ensiaputaitoja voi opetella esimerkiksi ensiapukurssilla, jossa on käytössä harjoittelemisen avuksi kehitetty nukke elvyttämisen harjoittelussa. Hyviin ensiaputaitoihin kuuluu elvytyksen lisäksi esimerkiksi myös haavan hoito ja verenvuodon tyrehdytys, tajuttoman henkilön hengityksen varmistaminen ja oikeanlaisen informaation antaminen hätäpuhelua soittaessa.

Ravitsemus on tärkeä osa terveyttä

Kun puhutaan terveydestä, tärkein osa sen edistämisessä on aina ennakointi. Vaivoja on huomattavasti helpompi ennaltaehkäistä kuin hoitaa jälkikäteen. Syömällä terveellisesti, ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa, on mahdollista edistää omaa terveyttään monin tavoin. Esimerkiksi suoliston merkitys ihmisen terveydessä on vasta viimeisen vuosikymmenen aikana alkanut selvitä ja siinä on vielä paljon asioita, joita lääketiede ei tunne.Terveellisestä ruokavaliosta huolehtimalla, voi siis samalla huolehtia omasta terveydestään. Voidakseen syödä terveellisesti, tulee luonnollisesti tietää, minkälainen ruoka on hyväksi ihmiselle ja minkälaisia ainesosia toisaalta kannattaa välttää. Yleisesti voidaan ajatella, että mahdollisimman monipuolisesti syömällä ihminen saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet ja riittävästi kaloreita ylläpitääkseen energiatasojaan. Erityisesti länsimaissa myös kasviksia tulisi lisätä ruokavalioon.

Miksi liikunta on terveyden kannalta hyödyllistä?

Kun puhutaan liikunnan ja terveyden yhteydestä, ajatellaan helposti sitä, että liikunta auttaa laihtumaan ja polttamaan ylimääräistä energiaa. Tämäkin on toki totta, mutta liikunnalla on myös runsaasti muita terveyshyötyjä. Liikunta esimerkiksi auttaa pitämään aineenvaihdunnan vilkkaana ja lisää verenkiertoa ja kuona-aineiden poistumista elimistöstä. Liikunnan hyötyjen tunteminen voi auttaa myös itseään motivoitumaan liikunnassa.Liikunnan terveysetujen tunteminen voi auttaa myös esimerkiksi siinä, että osaa ennaltaehkäistä liikunnasta toisinaan aiheutuvia rasitusvammoja tai loukkaantumisia, kuten revähdyksiä. Kun ymmärtää liikunnan merkityksen terveyden kannalta, osaa antaa arvoa myös palautumiselle, eikä turhaan rääkkää itseään loukkaantumisiin asti urheilemalla. Liikunta auttaa myös henkiseen hyvinvointiin, mikä onkin iso osa terveyttä ja osaltaan edistää kokonaishyvinvointia.